Оборудване

На територията на IPI Steel JSC са монтирани следните линии, осигуряващи възможността за задоволяване пълната гама от потребности на нашите клиенти:

  • Две линии за надлъжен разкрой на рулони
  • Три линии за напречно рязане на рулони
  • Линия за производство на отворени профили

Линиите са предназначени за работа със студеновалцовани, горещовалцувани, поцинковани и байцвани рулони. Предлагат се както стандартни така и размери, съобразени с нуждите на нашите клиенти и потребностите на пазара.

Размерите на готовата продукция могат да бъдат с дебелина до 10 мм, при ширина 2000 мм и дължина 7500 мм. Цепещите линии са с капацитет за разкрояване на дебелини от 0,40 мм до 6,30 мм.