Име Телефон Факс
Оперативен мениджър 082 819363 082 819366
Производствен директор 082 819364 082 819366
Търговски отдел 082 819365 082 819366
Отдел снабдяване 082 819367 082 819366
Офис 082 819361 082 819366